Pałac Mieroszewskich w Będzinie
Pałac Mieroszewskich w Będzinie widok jesienny (2012 rok) Pałac Mieroszewskich w Będzinie (2004 rok) Pałac Mieroszewskich w Będzinie Gzichowie - widok na południe (2004 rok) Pałac Mieroszewskich w Będzinie Gzichowie od strony parku (2004 rok) Będzin Gzichów pałac Mieroszewskich - widok na rzeźby Bachusa i Flory (2004 rok) Widok pałacu Mieroszewskich w Będzinie z tyłu (2004) Będzin Gzichów pałac Mieroszewskich - trawnik przed pałacem i widok na zamek (2004 rok) Pałac Mieroszewskich w Będzinie wieczorem

Położenie i opis pałacu Mieroszewskich w Będzinie

Pałac Mieroszewskich (nazywany również Pałacem Gzichowskim) to barokowo-klasycystyczny pałac rodu Mieroszewskich położony w Gzichowie, dzielnicy Będzina przy ulicy Świerczewskiego 15.

Pałac ma dwie kondygnacje i amfiladowy układ pokoi. W części centralnej znajduje się sień, która prowadzi od drzwi frontowych do drzwi ogrodowych. Z boku znajdują się schody na piętro. We wnętrzach zachowały się XVIII wieczne polichromie. Podczas prac konserwatorskich na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku odkryto malowidła przedstawiających wielkich wodzów antycznych: Hannibala, Pompejusza czy Scypiona Afrykańskiego. W salonach po stronie zachodniej odkryto sceny rycerskich pojedynków i medaliony portretowe, natomiast w skrzydle południowym sceny polowań rozgrywające się w pejzażu, w który wkomponowano min. zamek będziński. Pałac był niejednokrotnie upiększany i rozbudowywany, w efekcie czego ma niejednolity charakter stylowy.

Przed pałacem znajduje się rozległy podjazd prowadzący do wejścia głównego, po drugiej stronie jest park z początku XVIII wieku, z najstarszymi drzewami liczącymi sto kilkadziesiąt lat. W parku zachowały się kamienne rzeźby Bachusa i Flory wykonane przez Jerzego Leonarda Webera w 1718 roku. Za parkiem znajdował się ogród warzywnik, który zlikwidowano w związku z budową osiedla „Zamkowe”. Pałac otaczają oficyny dworskie oraz zabudowania gospodarcze.

Budowa pałacu przez Kazimierza Mieroszewskiego

Pałac został wzniesiony przez Kazimierza Mieroszewskiego w 1702 roku. Jest wzorowany na ówczesnych pałacach francuskich. W latach trzydziestych XIX wieku przejęła go rodzina Siemieńskich, następnie rodzina Mycielskich, a po powstaniu styczniowym w posiadanie pałacu wszedł śląski potentat przemysłowy - Christian Gustaw Von Kramsta. Od 1890 roku do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku pałac był własnością Towarzystwa Kopalń i Hut Sosnowieckich, znajdowały się w nim biura oraz mieszkania administracji Towarzystwa. Podczas II wojny światowej pałac zajęła firma Sosnowitzer Bergwerks und Hutten A.G., w 1945 roku został przejęty przez Spółdzielnię Rolniczą, która gospodarowała w nim do lat pięćdziesiątych XX wieku. W związku z przygotowaniami do uroczystości 600-lecia Będzina pałac poddano częściowej konserwacji. Po jej ukończeniu w 1958 roku utworzono tu Dom Kultury, który działał do lat siedemdziesiątych. Już od połowy lat sześćdziesiątych Dyrekcja Muzeum w Będzinie wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków czyniła starania o zmianę jego funkcji i rozpoczęcie kompleksowej konserwacji całego zespołu pałacowo-parkowego. W marcu 1982 roku zakończono prace konserwacyjne. Obecnie pałac jest częścią Muzeum Zagłębia. We wnętrzu znajdują się zbiory archeologiczne, etnograficzne oraz historyczne.

Wersja mobilna Pałac Mieroszewskich